Maak kennis met SO Support

SO Support is een sociale onderneming. Ons uitgangspunt is om naast winst ook sociale doelen na te streven.

SO Support zorgt ervoor dat mensen met een uitkering een opleiding en een vaste baan krijgen. Tevens willen we voorkomen dat er een instroom ontstaat naar verschillende uitkeringsinstanties. De sociale onderneming opereert op economische wijze. Een deel van de winst van de onderneming wordt geïnvesteerd in sociaal maatschappelijke projecten, om zo het economische rendement terug te laten vloeien in sociale en ecologische doelen.

Wij zorgen ervoor dat kandidaten naast een opleiding een vaste baan krijgen waardoor bedrijven openstaande vacatures kunnen invullen. Tevens willen wij voorkomen dat instroom ontstaat naar verschillende uitkeringsinstanties.

Steeds vaker krijgen bedrijven de uitdaging tijdens aanbestedingen een deel van de loonsom te besteden aan sociaal ondernemen (SROI). Wij kunnen in deze behoefte voorzien. Het is ons doel om tot langdurige en structurele oplossingen te komen.

Kandidaten worden door ons zorgvuldig gescreend. SO Support onderzoekt wat zij kunnen en willen. Kandidaten komen bij ons in dienst. Wij begeleiden de kandidaten tijdens het hele proces via een coach. Onze coach is direct aanspreekpunt vanuit het bedrijf. Korte lijnen zorgen ervoor dat eventuele knelpunten direct worden opgelost.

Wij opereren op economische wijze en geheel zelfstandig. Dus zonder subsidies. Het grootste deel van de winst van onze onderneming wordt geïnvesteerd in sociaal maatschappelijke projecten. Op deze manier vloeit het het economische rendement direct terug in sociale en ecologische doelen.

Projecten


Collega's gezocht!

De AM-P Groep is regelmatig op zoek naar collega's.

We Provide you the Highest
Quality Work that Meets
your Expectations

Strong
Structures

Creative
& Professional

Quality
Land Building

OUR RESPONSIBILITY