Over SO Support

Leveren van een bijdrage aan uw manier van sociaal ondernemen.

Sociaal Ondernemen Support (SO Support) is een particulier leerwerk-bedrijf die werkzoekende met een WW- of bijstandsuitkering kansen biedt op een vaste betaalde baan. Waar veel re-integratiebedrijven gericht zijn op het traject van selectie en opleiding tot het moment dat een geschikte werkplek gevonden is, begint

SO Support bij het beschikbaar stellen van een betaalde baan/leerwerkplek en zorgt met goede begeleiding voor die werkervaring die nodig is voor een stabiele toekomst op de arbeidsmarkt, onder andere door de arbeidsplaatsen die vrijkomen bij aan- of uitbesteding (SROI – Social Return On Investment: SO Support meent voor bedrijven de invulling van SROI verplichting geheel uithanden.

Werkwijze

Kandidaten komen na een selectiefase in dienst van SO Support. Tijdens de selectieprocedure wordt met name gekeken naar de interesses en motivatie van de kandidaat.

SO Support verzorgt in overleg met de (leer)bedrijf en de kandidaat de begeleiding. De begeleiding op de werkvloer ligt bij het (leer)bedrijf waar de kandidaat zijn werkzaamheden verricht.

SO Support heeft regelmatig contact met zowel de kandidaat als werkgever ter controle van het proces. Het traject stopt zodra de werkgever de kandidaat daadwerkelijk in dienst neemt.

De kandidaat ontvangt voor de verrichte arbeid direct salaris.

Wij opereren op economische wijze geheel zelfstandig zonder subsidies. Het grootste deel van de winst van onze onderneming wordt geïnvesteerd in sociaal maatschappelijke projecten om zo het economische rendement terug te laten vloeien in sociale en ecologische doelen.